Úradná tabuľa

Návrh_rozpočtu_MČ_2024-2026
V zmysle § 16 ods. 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Mestská časť  Bratislava  -  Vajnoryzverejňuje
Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,; Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa
Vec: Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavbyStavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.sStavba: „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa“Stavebné objekty: 605-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2