Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo - 21. september 2023

event 18.9.2023

Miestne zastupiteľstvo - 4. máj 2023

event 28.4.2023

Miestne zastupiteľstvo - 21.december 2022

event 16.12.2022

Miestne zastupiteľstvo - 23.november 2022

event 15.11.2022

Miestne zastupiteľstvo - 22.september 2022

event 14.9.2022

Miestne zastupiteľstvo - 19. december 2023

event 13.12.2023

Miestne zastupiteľstvo - 16. november 2023

event 10.11.2023

Miestne zastupiteľstvo - 22.jún 2023

event 16.6.2023

Interpelácie 2023

event 19.4.2023

Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva

event 29.3.2023

Harmonogram zasadnutí MZ a komisií

event 20.3.2023

Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a komisií 2023

event 20.3.2023

Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva

event 20.3.2023

Miestne zastupiteľstvo - 16. marec 2023

event 10.3.2023

Odborné komisie

event 25.1.2023

Miestne zastupiteľstvo - 30. júna 2022

event 24.6.2022

Miestne zastupiteľstvo - 5. mája 2022

event 29.4.2022

Miestne zastupiteľstvo - 17.februára 2022

event 8.2.2022