Niť tradícií vo Vajnoroch nebola nikdy pretrhnutá.