Miestny úrad

Kontakty

event 17.8.2015

Európske fondy

event 21.12.2023

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

event 11.1.2021
VÝSTAVBA PREDAJNE LIDL VO VAJNOROCH

VÝSTAVBA PREDAJNE LIDL VO VAJNOROCH

event 25.10.2019

Častokrát kladená otázka, či a ako bude stavba a jej užívanie nadmerne zaťažovať okolie a plynulosť premávky na nadjazde a pri kruhovom objazde, sa rozvinula do množstva diskusií zo strany občanov a ich výhrad, ktoré vzniesli k pripravovanému projektu.

  • Miestny úrad
Príďte za starostom v stredu 4. 11. 2015 od 16:00 hod do 18:00 hod

Príďte za starostom v stredu 4. 11. 2015 od 16:00 hod do 18:00 hod

event 28.10.2015
V stredu 4. novembra 2015 (pravidelná otvorená prvá streda v mesiaci) od 16:00 hod do 18:00 hod bude starosta našej mestskej časti Ing. Ján Mrva k…
  • Miestny úrad
Príďte za starostom v stredu 7.10.2015 od 17:30 hod do 19:30 hod

Príďte za starostom v stredu 7.10.2015 od 17:30 hod do 19:30 hod

event 12.10.2015
Príďte za starostom v stredu 7.10.2015 od 17:30 hod do 19:30 hodV stredu 7. októbra 2015 (pravidelná otvorená prvá…
  • Miestny úrad

Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam

event 26.8.2015

Štruktúra MiÚ

event 15.8.2015

Zriaďovacia listina MiÚ

event 15.8.2015
Miestny úrad Bratislava Vajnory

Miestny úrad Bratislava Vajnory

event 13.8.2015

Referát kultúry, športu a zahraničných vzťahov

event 10.8.2015

Kontrolór Ing. Martin Gramblička

event 10.8.2015