Informácia o realizácií Výberového zisťovania pracovných síl v roku 2024

27.3.2024

V Mestskej časti Bratislava-Vajnory sa realizácia výberového zisťovania pracovných síl uskutoční v priebehu roku 2024. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a  vývoji trhu práce v SR.

Vybrané domácnosti v našej mestskej časti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre postreby štátnej štatistiky. 

zdieľať