Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva 16.11.2023