Verejná vyhláška, zabezpečenie nevyhnutného výrubu stromov; SPP distribúcia, a.s.