Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 6/2023 zo dňa 19. decembra 2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vajnory