jana.besedova

Jana Besedová

Telefón
0911 470 056

Predsedníčka komisie detí a mládeže

Členka:

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia finančná a správy majetku

Komisia športu a voľnočasových aktivít

Komisia kultúry a zahraničných stykov

Komisia detí a mládeže