juraj.zeman

Juraj Zeman

Telefón
0903 770 410

Člen:

Komisia finančná a správy majetku

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Mandátová komisia