lubica.meskova

Ľubica Mešková

Telefón
+421 905 509 327

Predsedníčka komisie kultúry a zahraničných stykov

Členka:

Komisia športu a voľnočasových aktivít

 

 

ŽIVOTOPIS:

1983 - 1987 členka národného profesionálneho ruského súboru Kalinka v Moskve

1987 - 1991 detský folklórny súbor Prvosienka

1991 - 1998 pedagóg tanečnej zložky detského folklórneho súboru Prvosienka

1992 - 1998 členka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik

1996 - 2001 -Vysoká škola múzických umení, Hudobno-tanečná fakulta v Bratislave, odbor : choreografia ľudového tanca

1998 - 2009 umelecká vedúca Folklórnej zložky súboru TECHNIK

2011 - pedagóg tanečnej zložky detského folklórneho súboru Prvosienka

2013 - umelecká vedúca detského folklórneho súboru Prvosienka

2009 - riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU

Mgr.art. Ľubica Mešková , rodená Žišková , ktorá od detstva mala blízko k folklóru, tancu a ostala pri ňom dodnes. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení odbor choreografia ľudového tanca u pána Prof. Štefana Nosáľa. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vedie tiež Detský folklórny súbor Prvosienka, ktorý vznikol v roku 1981 vo Vajnoroch. Svoje skúsenosti odovzdáva aj našim deťom vo Vajnorskej škôlke školičkami tanca. Svoje získané skúsenosti a vedomosti využíva pri rozvoji vajnorskej kultúry a zachovaní vajnorských tradícií.