robert.vajda

Róbert Vajda

Telefón
0907/231430

Predseda komisie športu a voľnočasových aktivít

Člen:

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Komisia detí a mládeže

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

Mandátová komisia